Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice (Bankov) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnku postavili v roku 1903. V jej blízkosti kedysi stála malá božia muka sv. Trojice s votívnym obrázkom. [1]
 

Priestranná kaplnka je postavená z kameňa a tehál. Má oblúkovito ukončený vstup lemovaný ostením, s dekoratívnou kovovou mrežou a drevenými dvojkrídlovými dverami. Čelná stena nesie trojuholníkový štít s neogotickými prvkami. V hornej časti priečelia je umiestnená plytšia nika so soškou lurdskej Panny Márie, lemuje ju lomený oblúk. Na bočných stenách sú veľké okná so štvorfarebnou vitrážou, s ostením tiež v tvare lomeného oblúka. Plechovú strechu ohraničujú dva ihlancové nadstavce s krížom. Na vrchole vyčnieva malá murovaná zvonica so zvonom. [2]
 

Mobiliár kaplnky tvorí malý oltár a sedací nábytok (stoličky, lavice, kľačadlo) a nepôvodné prvky výzdoby so sakrálnymi motívmi. K patrocíniu kaplnky sa vzťahuje nástropná maľba s motívom Nanebovzatia Panny Márie, obnovená v júni roku 2000. Vo svorníku apsidy je mariánsky monogram „A. M.“ Na mramorovej tabuľke je vyrytý nápis: „Isten dicsőségére emeltették Kalher Mihály és Társai a kassai társadalom / kegyes adományaiból Urunk 1903-ik esztendejében“ (Na večnú slávu Pána postavil Michal Kalcher a spoločníci z milodarov košickej verejnosti Roku Pána 1903). Plášť zvona pokrýva nápis: „Na slávu Pannej Márie 1946.“ [3]
 

Kaplnku postavili vďaka iniciatíve horlivého aktivistu košických katolíkov Jána Straku, ktorý chcel nájsť dôstojné miesto pre obraz Panny Márie s Ježiškom z košického Nižného mlyna, stojaceho pri ramene Hornádu v južnej časti mesta. Obraz namaľoval košický maliar Andrej Gubalszky. Kompetentní ľudia sa rozhodli postaviť pre obraz kaplnku, pričom mesto Košice dalo podmienku, aby to bola väčšia dominantná stavba. Na zbierku prispeli košickí občania. Podobu sakrálnej stavby naplánoval staviteľ Ján Andrejka a vymuroval ju Šimon Kalinovič. Slávnostne ju vysvätil 15. augusta 1903 košický kanonik Ondrej Kozora. Pri kaplnke sa konali odpusty 29. júna a 15. augusta, boli pri nich aj slovenské bohoslužby. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Spustnutú a veľmi poškodenú kaplnku začali opravovať v roku 1997. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
 

Každú nedeľu sa v nej konajú nedeľné sväté omše a 15. augusta tradičná odpustová slávnosť.

Prístup
Stojí na kopci Bankov. Nachádza sa blízko konečnej autobusu č. 14.
Fotogaléria
Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012Košice - Bankov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2012
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 187.
[2 - 5] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 187.
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.744626, 21.210216
48.744626,21.210216www.pamiatkynaslovensku.sk