Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Dom Michala Répászkeho
Fotogaléria
Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (južná fasáda) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (severná fasáda) foto © Viliam Mazanec 5/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (severná fasáda) foto © Viliam Mazanec 5/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (severná fasáda) foto © Viliam Mazanec 5/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (severná fasáda) foto © Viliam Mazanec 5/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (severná fasáda) foto © Viliam Mazanec 5/2014Košice - Dom Michala Répászkeho (severná fasáda) foto © Viliam Mazanec 5/2014
Bibliografia
LABUDOVÁ, Zuzana: Historizmus v Košiciach a dom Michala Répászkeho. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č.3, s. 46 - 51.
www.kosice.sk
GPS
48.716562, 21.254197
48°042'59.6"N 21°015'15.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk