Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Dóm sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
Fotogaléria
Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Dóm svätej Alžbety foto © Viliam Mazanec 1/2012
Bibliografia
HRABINSKÁ, Alena: Stopy stredovekých kamenárov na južnej veži Dómu sv. Alžbety. In: Pamiatky a múzea, 2013, č. 1, s. 9 - 14.
PUŠKÁROVÁ K., Blanka: Dóm sv. Alžbety v Košiciach. In: Pamiatky - príroda, 1982, č. 2, s. 8 - 12.
RUSINA, Ivan: Oltár sv. Anny Samotretej v košickom Dóme sv. Alžbety. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 362 - 377.
ŠÁŠKY, Ladislav: Stav Dómu sv. Alžbety v Košiciach. In: Vlastivedný časopis, XV, 1966, č. 1, s. 26 – 27.
ŽÁRY, Juraj: Severný portál Dómu sv. Alžbety v Košiciach. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 3, s. 32 - 39.
www.kosice.sk
GPS
48.720319, 21.257742
48°0 43' 13.15", 21°0 15' 27.87"www.pamiatkynaslovensku.sk