Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Evanjelický cintorín
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Starý evanjelický cintorín bol založený okolo roku 1687. Na cintoríne bol vybudovaný drevený kostol, ktorý vyhorel počas Rákócziho povstania v roku 1706. Neskôr mali svoje drevené kostolíky nemeckí, maďarskí a slovenskí veriaci až do roku 1816, keď bol postavený kostol na Mlynskej ulici. [1]
 

Evanjelický cintorín v roku 1780 rozšírili a ohradili kamenným múrom. Pochovávalo sa na ňom do roku 1889. Posledný pohreb mala Júlia Hosztáschová 30. mája 1889. Potom sa používali už len rodinné hrobky so zvláštnym povolením. Z bývalých predmestských cintorínov sa najdlhšie zachoval práve evanjelický, aj keď jeho stav sa stále zhoršoval. Cintorín rapídne pustol. Jeho osud spečatil projekt parku, ktorý sa realizoval v 70. rokoch 20. storočia. Múr cintorína zbúrali, hroby zarovnali, náhrobky sa „postrácali.“ Z krýpt ponechali symbolicky len jednu – kaplnku rodiny Palla – Roth. Žiaľ, táto koncepcia nezohľadnila mnohé kultúrno-historické hodnoty, ktoré boli, popravde, komunistom ukradnuté. Nezachovala sa hrobka Jozefa Kiss Viczaya, postavená v roku 1835. Viczay bol mestským fyzikusom, hlavným lekárom Turnianskej župy a osobným lekárom F. Kazinczyho. [2]
 

Medzi inými sa tu nachádzala hrobka M. Szulyovszkého, jedného z účastníkov Martinovičovho jakobínskeho sprisahania, postavená v roku 1837. Pôvodne boli do múrov cintorína zasadené liatinové tabule na pamiatku mŕtvych. Na ich mieste neskôr vznikli diery svedčiace o vandalstve živých. [3]
 

Cintorín v podstate úplne zanikol. Zachovala sa iba hrobka rodiny Palla – Roth, ktorá je v súčasnosti v dezolátnom stave a zdá sa, že nikoho to netrápi. Jej osud je spečatený. Ešte chvíľu a nájde sa „umelec“, ktorý rozhodne o jej zbúraní.

Prístup
Ležal na svahu Hliníka nad Žriedlovou ulicou na západnom predmestí Košíc. [4]
Fotogaléria
Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth)  foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015Košice - Evanjelický cintorín (neogotická hrobka rodiny Palla - Roth) foto © Viliam Mazanec 3/2015
Poznámky
[1] Staré cintoríny a pohrebné miesta v Košiciach. Košice: Historická spoločnosť I. Henszlmanna, 1996. s. 8 – 9.
[2 - 3] Staré cintoríny a pohrebné miesta v Košiciach. s. 9.
[4] Staré cintoríny a pohrebné miesta v Košiciach. s. 8.
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.716788, 21.246796
48.716788, 21.246796www.pamiatkynaslovensku.sk