Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Začiatkom 19. storočia za 6 150 zlatých odkúpila kalvínska reformovaná obec veľké trojposchodové skladište na Hrnčiarskej ulici (na mieste Drábskej brány), aby si ho prestavala na kostol. Stavebné práce sa začali 18. júla 1805 pod vedením prvého kurátora Juraja Farkassányiho. Sakrálny objekt bol vysvätený 22. septembra 1811. V roku 1853 vstavali do priečelia vežu, ktorú Jozef Munkátsy v roku 1895 zvýšil na 40 metrov. [1] Súčasne prefasádoval celý kostol v neorománskom slohu. Veža je zakončená vysokým ihlancom. Na veži je koruhva v podobe kohúta, renesančná z roku 1589. Pôvodne bola umiestnená na predošlom reformovanom kostole, dnes uršulínskom. [2] Podľa iného zdroja kohút pochádza z Dómu sv. Alžbety, z obdobia, keď patril protestantom. Vzácny kohút, ktorý je pre protestantov symbolom bdelosti, prečkal aj prestavbu v roku 1895. [3]
 

Interiér je maximálne strohý. Sieňový obdĺžnikový priestor so vstavanou poschodovou protestantskou emporou po stranách je zaklenutý pruskými klenbami. Na parapete empor sú luisézne festóny. Kazateľnica z Debrecína pochádza zo 70. rokov 19. storočia. Obradový stôl z roku 1874 je z bieleho mramoru. [4] Organ je z roku 1813. [5]
 

Súpis pamiatok na Slovesnku z roku 1968 v inventári kostola uvádza obradový pokál, renesančný zo začiatku 17. storočia od levočského zlatníka E. Wüstemanna, obradovú kanvu s vrchnákom od P. Nonnerta z roku 1662, renesančno-barokový hroznový pokál z roku 1664 od P. Kecskemétiho, kalich s hruškovitým nodusom z roku 1771 od S. Tarnóczyho, cibórium na vrchnáku s baránkom od toho istého zlatníka, z čias okolo roku 1771. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V súčasnosti prebieha obnova.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol (pred obnovou) foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol (pred obnovou) foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol (pred obnovou) foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol (pred obnovou) foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol (pred obnovou) foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 10/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol (počas obnovy) foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2020
Poznámky
[1] NĚMEC, Zdeněk: Košice 1780 – 1918. Sečovce: Pergamen, 1994. s. 97.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 85.
[3] http://kosice-city.sk/15kalvinsky-kostol/ (17.4.2020)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 85.
[5] http://kosice-city.sk/15kalvinsky-kostol/ (17.4.2020)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 85.
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.722768, 21.259945
48°043'22.0"N 21°015'35.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk