Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Kaplnka sv. Michala
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
Fotogaléria
Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka s. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Kaplnka sv. Michala foto © Viliam Mazanec 1/2012
Bibliografia
HABERLANDOVÁ, Helena: Kaplnka svätého Michala v Košiciach. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 2, s. 7 - 10.
ŠEVČÍKOVÁ, Eva: Interiér Kaplnky sv. Michala v Košiciach. Súčasný stav poznania po reštaurátorskom prieskume. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 2, s. 11 - 13.
www.kosice.sk
GPS
48.719885, 21.258263
48°0 43' 11.59", 21°0 15' 29.75"www.pamiatkynaslovensku.sk