Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Meštiansky dom (Hlavná 15)
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
Pamiatková ochrana
Košice – Meštiansky dom, Hlavná 15 (č. ÚZPF 3430/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
www.kosice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk