Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Slovenské technické múzeum
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História
Profil Slovenského technického múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Verejnosti boli prvé expozície múzea sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum. Zriadenie špecializovaného technického múzea na Slovensku bolo plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatstvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa Slovensko do konca 18. storočia radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície. V roku 2012 oslávilo Slovenské technické múzeum 65. výročie svojho vzniku. [1]
 

Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky. V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava, letectvo a letecká technika, vodohospodárstvo, stavebníctvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierky historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie. [2]
 

Množstvo originálnych exponátov je prezentované v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé z nich predstavujú nenahraditeľné hodnoty. Slovenské technické múzeum spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri Vlachove, hámor v Medzeve. [3]
 

Bohatý zbierkový fond múzea verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, NKP Solivar - Prešove, v STM - Múzeu letectva v Košiciach, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM - Múzeu dopravy v Bratislave a v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi - vysunutá expozícia História baníctva na Spiši. [4]
 

Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. storočia, ktoré boli v 18. storočí prestavované v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Od roku 1654 bol tento dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach, odvtedy sa komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákócziho palác. [5]

Kontakt
Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
040 01 Košice

Otváracie hodiny
utorok - piatok 9.00 - 17.00 h.
sobota - nedeľa 12.00 - 17.00 h.
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Fotogaléria
Košice - Slovenské technické múzeum foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum (pamätná tabuľa s bustou z roku 1989) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Slovenské technické múzeum (pamätná tabuľa s bustou z roku 1989) foto © Viliam Mazanec 4/2016
Poznámky
[1 - 5] www.stm-ke.sk (20.9.2015)
Bibliografia
HLÁVKOVÁ, Jiřina: Knižnica Slovenského technického múzea v Košiciach. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 3, s. 21 - 23.
www.stm-ke.sk
www.kosice.sk
GPS
48.724181, 21.255985
48.724181, 21.255985
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk