Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp postavený v roku 1722. Na štíhlom vysokom stĺpe je súsošie Najsvätejšej Trojice, na podstavci latinský nápis. Ohradený je mrežovanou záhradkou. [1]
 

Trojičný stĺp postavili pôvodne na južnom predmestí Košíc a až začiatkom 20. storočia ho premiestnili pred kostol dominikánov. Práve premiestnenie zachránilo túto drobnú sakrálnu architektúru pred zničením. [2]
 

Sĺp sa skladá zo soklovej časti, valcovitého drieku s volútovou hlavicou a súsošia sv. Trojice. Celú architektúru dotvára a vymedzuje obdĺžniková ohrada s kamenným profilovaným soklom a dekoratívnou kovanou mrežou. Rohy ohrady sú zalomené dovnútra v pravom uhle, vnútorná plocha je vydláždená. Soklová časť stĺpa siaha do výšky približne 2 m, má štvorcový prierez, medzi spodnou a hornou profilovanou rímsou je na každej strane obdĺžniková kazeta s vykrojenými rohmi. Kazeta na východnej strane má reliéfnu výzdobu: erbový štít (v erbovom poli vták) s prilbicou a prikrývadlami v tvare do strán rozvinutých rokajov. Na prilbe je posadený klenot, opakujúci sa motív zo štítu: vták, stojaci na korune. Ostatné kazety majú hladké plochy s pozlátenými majuskulovými nápismi. Na severnej strane je v kameni čitateľný nápis v latinčine: „DEVS / PATER / QVI ME / CREAVIT“ (Boh Otec, ktorý ma stvoril). Na západnej strane: „DEVS / FILIVS / QVI ME / REDEMIT“ (Boh Syn, ktorý ma vykúpil), na južnej strane : „DEVS / SPIRITVS / S: QVI ME / SANTIFICAT“ (Boh Duch Svätý, ktorý ma posvätil). [3]
 

Na hornej rímse soklovej časti je umiestnená kruhová profilovaná podnož okrúhleho stĺpu. Štíhly driek bez ďalšej výzdoby je vysoký asi 3,5 m. Hlavnou súčasťou stĺpa je súsošie vo vrchole, umiestnené na volútovej štvorstrannej hlavici. Súsošie predstavuje sediaceho Boha Otca, zobrazeného ako starého patriarchu s uzavretou korunou na hlave, v splývajúcom rúchu, ktorého drapéria verne sleduje telesné proporcie postavy. V lone drží oba konce priečneho ramena kríža s ukrižovaným korpusom Krista. Ukrižovaný má dobre modelované telo, na bedrách kryté riaseným rúškom. Tretí atribút tohto ikonografického typu – holubica, symbol Ducha svätého – je pri nohách Stvoriteľa. [4]
 

Trojičný stĺp – ako prezrádzajú aj jeho umelecké stvárnenie a výzdoba architektonických súčastí – pochádza z obdobia baroka. Podľa písomných prameňov a staršej literatúry bol na soklovej časti v rohu s erbovým štítom ešte pred niekoľkými desaťročiami čitateľný letopočet 1722. Dnes však stojí na stĺpe len kópia originálneho súsošia. V rokoch 1982 – 1984 bolo čiastočne zvetrané kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice demontované, konzervované a umiestnené do Východoslovenského múzea v Košiciach. Na jeho mieste na Dominikánskom námestí vystavili vernú kópiu. [5]

Pamiatková ochrana
Originál nahradený replikou.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Socha Najsvätejšej Trojice (stĺp Najsvätejšej Trojice) sa nachádza pred východnou fasádou rímskokatolíckeho Kostola Nanebovzatia Panny Márie – dominikánskeho kostola, na rozhraní Mäsiarskej ulice a Dominikánskeho námestia. [6]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 85.
[2] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 195.
[3] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 195 – 196.
[4 - 5] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 196.
[6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 195.
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.720753, 21.255496
48°43'14.7"N 21°15'19.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk