Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Východoslovenské múzeum
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História
Východoslovenské múzeum patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Vzniklo v roku 1872 ako spolkové múzeum pod názvom Hornouhorské múzeum. Dnes spravuje takmer pol milióna zbierkových predmetov z oblastí dejín umenia, umeleckých remesiel, histórie, numizmatiky, etnografie, prírodných vied a fotografie. Reprezentatívny výber zo zbierok múzea je prezentovaný v tematicky ucelených expozíciách, zameraných hlavne na územie regiónu východného Slovenska.
Fotogaléria
Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Príroda Karpát foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011 Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 2012Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Východoslovenské múzeum – expozícia Storočia v umení foto © Viliam Mazanec 3/2011Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Felsömagyarországi Rákóczi múzeum (Hornouhorské Rákócziho múzeum) - expozícia Miklušova väznica Viliam Mazanec - archív, pohľadnica z roku 1945Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Miklušova väznica  foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Miklušova väznica  foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Miklušova väznica  foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Miklušova väznica  foto © Viliam Mazanec 1/2012Košice - Východoslovenské múzeum - expozícia Miklušova väznica  foto © Viliam Mazanec 1/2012
Bibliografia
AMBRUŠOVÁ, Uršula: K dejinám knižnice Východoslovenského múzea v Košiciach. In: MÚZEUM, LXII, 2016, č. 4, s. 3 - 6.
GAŠAJ, Dárius: Nová expozícia v Katovom byte v Košiciach. In: MÚZEUM, 2010, č. 1, s. 41 - 43.
KRIŠOVSKÁ, Mária: Vybrané zlatnícke práce sakrálneho charakteru v zbierke Východoslovenského múzea v Košiciach. In: MÚZEUM, LXIX, 2023, č. 3, s. 37 - 38.
www.vsmuzeum.sk
www.kosice.sk
GPS
48.727321, 21.253551
48°43'38.4"N 21°15'12.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk