Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košické Hámre - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Lokalita
obec Košická Belá, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Bol to neoklasicistický kostol postavený v roku 1861 a 1898. Išlo o jednoloďovú stavbu so segmentovým uzáverom a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Na severnej strane bola pristavaná sakristia. Uzáver bol zaklenutý konchou, loď mala rovný strop. Organový murovaný chór stál na pilieroch, pod chórom boli pruské klenby. Na dverách schodišťa vedúceho na organový chór bola olejomaľba znázorňujúca sv. Petra. [1]
 

V interiéri sa nachádzal hlavný oltár so stĺpovou biedermeierovskou architektúrou a s obrazom Kalvárie od V. Klimkovicsa z roku 1861, s postrannými plastikami sv. Petra a Pavla apoštolov. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza železné svietniky z točených prútov, štyri kusy v dvoch vyhotoveniach – miestne kováčske práce z druhej polovice 19. storočia. [2]

Súčasný stav a využitie
V súvislosti s výstavbou vodného diela Ružín obec v roku 1966 zanikla.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 108
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 108.
GPS
48.828748, 21.078028
48°49'43.5"N 21°04'40.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk