Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košické Olšany - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košické Oľšany, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1810 na mieste starého kostola, ktorý pochádzal zo stredoveku, v druhej polovici 16. storočia ho prevzali protestanti, v ich rukách zostal až do roku 1749. Opravený bol v rokoch 1875 – 1879 a v roku 1911. Ide o jednoloďový kostol so štvorcovým presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Presbytérium má maľovanú iluzívnu konchu. Fasády sú členené lizénami. Na južnej strane je malá prístavba so sochou sv. Jána Nepomuckého. Mierne vystupujúci rizalit veže je horizontálne rustikovaný a nad kordónovou rímsou sa uplatňuje trup veže medzi štítovými krídlami. Baňatá strecha s vysokým ihlanom zakončuje vežu, vertikálne členenú portálom a troma oknami. [1]
 

Hlavný oltár je neogotický s obrazom sv. Štefana kráľa od E. Lengyela-Reinfussa zo začiatku 20. storočia. Bočný oltár je tiež neogotický s obrazom Madony medzi svätcami od E. Lengyela-Reinfussa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 108.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 108.
GPS
48.732484, 21.345926
48°43'56.9"N 21°20'45.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk