Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kosihovce - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kosihy, Kesihovce
Lokalita
obec Kosihovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranorenesančný kostol postavený v roku 1535. Barokovo upravený bol v 18. storočí. Znovu ho zastrešili začiatkom 20. storočia. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené iba polkruhovo zakončenými oknami. Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Zvon pochádza z roku 1810. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 76.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 76.
GPS
48.181157, 19.204167
48°10'52.2"N 19°12'15.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk