Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kosihy nad Ipľom - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kosihy, Ipoľské Kosihy
Lokalita
obec Kosihy nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1899 s použitím stavby predošlého kostola. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom. Presbytérium je kryté rebrovanou konchou. Murovaná empora spolu s podvežím nesie vežu, ktorá sa na poschodí otvára do lode tromi arkádami. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Hlavný oltár so sochou Krista podľa návrhu R. Bartu z roku 1946. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 76.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 76.
GPS
48.076686, 19.174548
48°04'36.1"N 19°10'28.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk