Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostolná pri Dunaji - Kostol Panny Márie Ružencovej
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hasvár, Edházfa
Lokalita
obec Kostolná pri Dunaji, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororománsky kostol z polovice 13. storočia. Bol goticky a barokovo upravovaný. V roku 1933 starú stavbu poškodili silným zásahom. Kostol rozšírili prístavbou, románsku apsidu zbúrali a namiesto nej postavili novú veľkú loď. Z pôvodnej románskej lode zriadili presbytérium. Rozšírením bol kostol orientovaný na západ a jeho dnešný oltár pred vežou. Z románskej stavby sa zachovalo len obvodové murivo lode, čiže dnešného presbytéria, ktoré je zaklenuté ranobarokovou valenou lunetovou klenbou a má gotický malý lomený portál z 15. storočia, ktorý viedol do sakristie. Veža a oporné piliere sú barokové. Pristavaná moderná loď je vyššia a inšpirovaná neorománskymi prvkami. [1] Má združené neorománske okná a oblúčkový vlys.
 

Vnútorné zariadenie je v historizujúcom slohu z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostolná pri Dunaji – Kostol Panny Márie Ružencovej (č. ÚZPF 25/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [1]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kostolná pri Dunaji - Kostol Panny Márie Ružencovej foto © Ľuboš Repta 7/2015Kostolná pri Dunaji - Kostol Panny Márie Ružencovej foto © Ľuboš Repta 7/2015Kostolná pri Dunaji - Kostol Panny Márie Ružencovej foto © Ľuboš Repta 7/2015Kostolná pri Dunaji - Kostol Panny Márie Ružencovej foto © Ľuboš Repta 7/2015Kostolná pri Dunaji - Kostol Panny Márie Ružencovej foto © Ľuboš Repta 7/2015Kostolná pri Dunaji - Kostol Panny Márie Ružencovej foto © Ľuboš Repta 7/2015Kostolná pri Dunaji -  Lurdská jaskyňa v záhrade kostola foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 78.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 78.
[3] www.pamiatky.sk (19.11.2017)
Bibliografia
www.kostolnapd.sk
GPS
48.186281, 17.433598
48°11'10.6"N 17°26'00.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk