Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kostolná-Záriečie, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1735 – 1736. Jednoloďová pozdĺžna stavba s oválne uzavretým presbytériom a predstavanou vežou. Loď je zaklenutá tromi poľami valenej lunetovej klenby, presbytérium má českú placku Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Na západnej strane stojí veža s kamenným vstupným portálom s datovaním 1735 a erbom v rozoklanom frontóne. [1] Veža má pilastre a kupolovitú strechu s laternou.
 

Hlavný oltár má neobarokovú stĺpovú architektúru z druhej polovice 19. storočia, v strede je obraz sv. Kozmu a Damiána. Kazateľnica je klasicistická z rokov 1830 – 1840. Kamenná s kalichového tvaru je klasicistická z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

V súčasnosti je to filiálny kostol patriaci do farnosti Drietoma. Kostol dal postaviť nitriansky biskup Ladislav V. Adam Erdödy, ktorého erb nad vchodom do kostola je dobre viditeľný. Nitrianski biskupi František Xaver Fuchs (1787 - 1804), Jozef Kluch (1808 - 1826), Augustín Rosskoványi (1859 - 1892) boli neskoršom období štedrými podporovateľmi chrámu. [3]
 

V roku 1864 kostol, škola i obec vyhoreli. Pri opisovaní histórie kostola nemožno obísť spomienku na učiteľa Štefana Markoviča, ktorý na tunajšej škole pôsobil v rokoch 1902 – 1924. Štefan Markovič sa vyžíval v maľovaní obrazov. Do kostola namaľoval krásny obraz Krista Pána na kríži, ktorým je zahalený oltárny obraz počas pôstu. Vraj ho dokončil tesne pred svojou smrťou v roku 1924. Vymaľoval aj presbytérium a zhotovil Boží hrob. [4]
 

Počas druhej svetovej vojny, v čase od 10. do 28. apríla 1945, si ustupujúce nemecké vojsko z veže kostola spravilo pozorovateľňu. V dôsledku toho sa kostol stal terčom oslobodzovacích vojsk. Sakrálna stavba bola po zásahu niekoľkými granátmi značne poškodená. Organ dostal delostrelecký zásah a bol úplne zničený. Škody takto spôsobené boli vyčíslené na pol milióna korún. Statoční občania sa však postarali o opravu. Takmer po dvanástich mesiacoch, 9. júna 1946, bol kostol po obnove znova vysvätený a odovzdaný do užívania na cirkevné obrady. Náklady na opravu si vyžiadali 320 tisíc korún. Na opravu prispeli milodarmi nielen tunajší občania, ale aj veriaci z celého Slovenska. [5]
 

V obci bol aj starší kostol z roku 1577. Vizitácie z roku 1675, 1697 a ďalšie uvádzajú kostol zasvätený sv. Andrejovi a Beňadikovi, mučeníkovi. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V júli 1983 bola prevedená výmena nosnej konštrukcie zvonov a zvonenie bolo upravené na elektrický pohon. Kostol bol opravovaný i v roku 2001. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce. Je obklopený cintorínom.
Fotogaléria
Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021Kostolná-Záriečie - Kostol sv. Kozmu a Damiána foto © Jana Lacková 10/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 79.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 79.
[3 - 7] www.kostolna-zariecie.sk/o-obci/pamiatky-v-obci/ (8.11.2017)
GPS
48.877308, 17.969429
48°52'38.3"N 17°58'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk