Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostolné Kračany - Kostol sv. Bartolomeja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Amadeovské Korčany
Lokalita
obec Kostolné Kračany, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardujúcimi barokovými prvkami, postavený na mieste staršieho kostola v rokoch 1819 – 1820. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Fasáda je členená lizénovým rámom. Veža je krytá baňou. [1]
 

Hlavný oltár má predstavanú neoklasicistickú menzu a závesný obraz Ukrižovaného z konca 19. storočia. Bočné oltáre – Piety, klasicistický z prvej polovice 19. storočia, sv. Štefana kráľa z roku 1870 s obrazom oblácie uhorskej koruny. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. Krstiteľnica je klasicistická, na vrchnáku má súsošie Krstu Krista zo začiatku 19. storočia. Výmaľba kostola s figurálnymi kompozíciami je z roku 1924. [2]
 

Cenným prameňom skúmania miestnych pomerov z konca 18. storočia je podrobná zápisnica o výsledkoch kontrolnej prehliadky farnosti Kostolných Kračanoch. Začiatkom 18. storočia už bola budova kostola vo veľmi zlom stave. V roku 1738 ju dali Somogyiovci opraviť a rozšíriť. Svoju dnešnú podobu dostal kostol v roku 1820, keď namiesto už skoro úplne zrúteného bývalého kostola dal György Bartal postaviť úplne nový kostol. [3]
 

Kostolné Kračany, ako sídlo kostola nesúceho meno svojho patróna, sv. Bartolomeja, boli po dlhé stáročia náboženským centrom Kračanska, a sú aj dnes miestom náboženského života obyvateľov všetkých dvanástich Kračian. Na mieste dnešných Kostolných Kračian sa spomína v dobových dokumentoch viac usadlostí. Názvy týchto lokalít v najstarších listinách: Egyházaskarcha (1351), Remegkarcha (1355), Diákkarcha (1357), Barthalkarcha (1377), Lászlókarcha (1377), Lucakarcha (1467). V roku 1828 obec mala 9 domov a 65 obyvateľov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kostolné Kračany - Kostol sv. Bartolomeja apoštola foto © Ľuboš Repta 11/2015Kostolné Kračany - Kostol sv. Bartolomeja apoštola foto © Ľuboš Repta 11/2015Kostolné Kračany - Kostol sv. Bartolomeja apoštola foto © Ľuboš Repta 11/2015Kostolné Kračany - Kostol sv. Bartolomeja apoštola foto © Ľuboš Repta 11/2015Kostolné Kračany - Kostol sv. Bartolomeja apoštola foto © Ľuboš Repta 11/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 80.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 80.
[3 - 4] www.kostolnekracany.sk (4.3.2017)
GPS
47.982527, 17.575810
47°58'57.1"N 17°34'32.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk