Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košúty - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Košúty pri Galante, Zemanské Košúty
Lokalita
obec Košúty, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická pohrebná kaplnka z druhej polovice 18. storočia. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom zaklenutým náznakom konchy a pruskou klenbou. Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a nárožnými pilastrami s rímsovou hlavicou. Nad portálom je reliéf erbu. [1] V kaplnke sa nachádza krypta rodu Újvendéghy.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 110.
Bibliografia
www.kosuty.sk
GPS
48.166833, 17.660422
48°10'00.6"N 17°39'37.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk