Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košúty - Kostol sv. Floriána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Košúty pri Galante, Zemanské Košúty
Lokalita
obec Košúty, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Romantická stavba inšpirovaná románskou architektúrou. Kostol bol postavený v rokoch 1849 – 1851. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom českej placky. Polkruhový víťazný oblúk tvorí priechod do lode, ktorá má rovný strop. Organový chór je do lode otvorený troma arkádami a v parapete má konvexne-konkávny tvar. Bočné fasády delia veľké združené okná románskych tvarov. Veža vstavaná do štítového priečelia sedí na trpasličej galérii, ktorá prebieha cez celú šírku priečelia. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár z polovice 19. storočia má neogotickú architektúru. Za ním na stene je veľký obraz sv. Floriána z obdobia okolo roku 1900. Bočný oltár Panny Márie je z roku 1852. Kazateľnica je klasicistická z polovice 19. storočia, v nikách parapetu sú plastiky štyroch evanjelistov. Krstiteľnica je klasicistická z polovice 19. storočia. Jej spodná časť je kamenná, na vrchnáku má plastiku Krstu Krista. Socha Piety je z obdobia okolo roku 1800. Voľné obrazy sv. Pavla, Kataríny a Dominika sú z polovice 19. storočia. [2] V kostole sa nachádzajú ďalšie sochy, ktoré sú novšie – socha Ježišovho srdca, Panny Márie kráľovnej, sv. Alojza a na chóre je plastika sv. Terézie a sv. Imricha. Štrnásť obrazov zastavení Krížovej cesty vo vyrezávaných drevených rámoch pochádza zo začiatku 20. storočia. [3]
 

Kostol bol postavený na námestí obce, za podpory biskupa Michala Feketeho. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oprava fasády a veže sa uskutočnila v roku 2001. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 110.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 110.
[3 - 5] www.kosuty.sk (12.11.2017)
Bibliografia
www.kosuty.sk
GPS
48.171704, 17.659502
48°10'18.1"N 17°39'34.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk