Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kotelnica (Bajč) - zvonica
Lokalita
obec Bajč, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica drevenej konštrukcie krytá šindľovou stanovou strechou. Vo zvonici je zavesený jeden bronzový zvon s nápisom: "St. Jozef Patrone S. Ecclesiae ora pro Nobis Anno 1936" ("Svätému Jozefovi patrónovi sv. eklézie, modli sa za nás Roku 1936"). [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede osady.
Poznámky
[1] www.bajc.sk/obec/pamiatky/ (28.12.2022)
Bibliografia
www.bajc.sk
GPS
47.939567, 18.179452
47°56'22.4"N 18°10'46.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk