Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kováčová - Kostol sv. Františka Xaverského
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gemerská Kováčová
Lokalita
obec Kováčová, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v rokoch 1864 – 1866. Objekt je riešený v romantickom poňatí. Obnovili ho v roku 1900. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom, zaklenutá pruskými klenbami. Fasáda je upravená neogoticky. Na štítovej, stupňovitým výstupkom členenej fasáde je malá veža, podchytená dvojstupňovou konzolou. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Voľná ľudová socha Madony je z konca 18. storočia Dva procesiové kríže z polovice 19. storočia majú charakter ľudovej práce. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 112.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 112.
Bibliografia
www.kovacova.net
GPS
48.639703, 20.697577
48°38'22.9"N 20°41'51.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk