Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koválov - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Koválov, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená v roku 1785. [1] Podľa iných zdrojov vznikla v roku 1547 a v roku 1785 bola iba prestavaná. [2] Neskoršie úpravy sa uskutočnili v 19. a 20. storočí. Je to malá obdĺžniková stavba na kopci. Zaklenutá je plytkou valenou klenbou s lunetami. [3]
 

Hlavný oltár s obrazom sv. Anny je z konca 18. storočia. Po stranách sú plastiky sv. Jozefa a Joachima. V nadstavci je obraz s dvoma plastika po stranách. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Koválov - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 10/2017Koválov - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 10/2017Koválov - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 10/2017Koválov - Kaplnka sv. Anny foto © Ľuboš Repta 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 112.
[2] www.kovalov.sk (29.8.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 112.
Bibliografia
www.kovalov.sk
GPS
48.698905, 17.279923
48°41'56.1"N 17°16'47.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk