Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koválov - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Koválov, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorogotický kostol z prvej polovice 16. storočia, spomínaný v roku 1561. Barokizovaný bol v 18. storočí. Obnovili ho koncom 19. storočia. Ide o jednoloďový kostol s polygonálne uzavretým presbytériom a predstavanou vežou. V interiéri sú barokové klenby. [1] Sakrálny objekt kompletne (okrem veže) prestavali v 50. rokoch 20. storočia. [2]
 

Na hlavnom oltári sú dve barokové plastiky z druhej polovice 18. storočia. Jednoduchá kamenná krstiteľnica je z druhej polovice 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Koválov - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 10/2017Koválov - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 10/2017Koválov - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 10/2017Koválov - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 10/2017Koválov - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 10/2017Koválov - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Ľuboš Repta 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 112.
[2] www.kovalov.sk (29.8.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 112.
Bibliografia
www.kovalov.sk
GPS
48.700781, 17.280750
48°42'02.8"N 17°16'50.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk