Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koválov - ľudový kríž
Lokalita
obec Koválov, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný kríž postavený v roku 1873. Pod krucifixom je plochý reliéf Panny Márie a na podstavci nápis. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pred kostolom.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 112.
Bibliografia
www.kovalov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk