Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koválov - socha Piety
Lokalita
obec Koválov, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca socha z polovice 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 112.
Bibliografia
www.kovalov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk