Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kozárovce - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kozárovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kaplnka postavená v 18. storočí. Klasicisticky bola upravená začiatkom 19. storočia. Má obdĺžnikový pôdorys a rovný uzáver. Interiér je zaklenutý krížovou hrebienkovou klenbou. Fasády sú členené nárožnými pilastrami a lizénovým orámovaním. Priečelie zakončuje murovaný záclonový štít. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v areáli cintorína.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 114.
Bibliografia
www.kozarovce.sk
GPS
48.323155, 18.528567
48°19'23.4"N 18°31'42.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk