Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kožuchov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Kožuchov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol románsky kostol postavený v prvej polovici 13. storočia. Obnovili ho na začiatku 19. storočia. Sakrálny objekt prestavali a neoklasicisticky prefasádovali v roku 1912. Apsida a obvodové murivo pochádzajú z prvej polovice 13. storočia, strop a nadstavba veže sú z roku 1912. Ide o jednoloďový, takmer štvorcový priestor s polkruhovou, mierne roztvorenou apsidou., ktorá je zaklenutá konchou. V lodi je rovný strop. Na západnej strane je predstavaná veža, ktorú po deštrukcii opravili a zvýšili. Hlavné fasády sú zakončené podstrešnou rímsou. Portál na južnej starne veže má klasicistické kamenné ostenie s rozetami v rohoch. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 115.
GPS
48.564949, 21.724767
48°33'53.8"N 21°43'29.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk