Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kračonovce
Lokalita
obec Kračúnovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z 18. storočia, ktorý má staré gotické jadro zo začiatku 15. storočia. Opravený bol v roku 1901 v klasicistickom štýle. Z gotického obdobia sa zachovala veža, ktorá prešla niekoľkými úpravami, má neskororenesančný (1615 – 1620) kamenný portál s rozoklaným trojhranným frontónom, so štylizovanými rozetami a záverečnou mušľou. Pravdepodobne z gotickej stavby pochádza aj jadro obdvodového muriva, ku ktorému boli v 18. storočí postavené silné barokové nástenné piliere interiéru a na nich dosadá pruská klenba s pásmi. Fasáda je upravená klasicisticky s liezénovým rámom a terčíkovou podstrešnou rímsou na veži. [1]
 

Kostol je jednoloďový a má hlavný oltár z konca 19. storočia. [2] Vnútorné zariadenie kostola je z čias opravy kostola. Zo starého zariadenia pochádza bočný oltár z druhej polovice 18. storočia s rokokovým tabernákulom a neskorobarokovou Kalváriou. [3]
 

V sakristii sa nachádza plastika sv. Jana Nepomuckého, ktorá je zo 17. storočia. Z konca 18. storočia pochádza drevená krstiteľnica. Maľby kostola pochádzajú z roku 1962. Vo svätyni je obraz Korunovania Panny Márie. Zvyšná časť klenby je vyplnená barokovými ornamentmi. V kostole sa nachádza päť vitrážových okien z roku 1988, ktoré zobrazujú svätých. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013Kračúnovce - Kostol sv. Mikuláša foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 115 - 116.
[2] BARANOVÁ, Silvia: Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešov: PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra dejín, 1994. s. 31. (Diplomová práca).
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 116.
[4] BARANOVÁ, Silvia: Sakrálne stavby Giraltoviec a okolia. Prešov: PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra dejín, 1994. s. 32 - 34. (Diplomová práca).
Bibliografia
www.kracunovce.sk
GPS
49.094607, 21.487345
49°0 5' 40.59", 21°0 29' 14.44"www.pamiatkynaslovensku.sk