Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krahule - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Blaufus, Blajfus
Lokalita
obec Krahule, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1806. Ide o sieňový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou a lunetovým uzáverom, loď valenou klenbou s oblými lunetami. [1] Fasády sú hladké a členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je novodobé. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Krahule - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2016Krahule - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2016Krahule - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2016Krahule - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 116.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 116.
Bibliografia
www.krahule.sk
GPS
48.727428, 18.935840
48°43'38.7"N 18°56'09.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk