Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krajná Bystrá - Chrám sv. Michala archanjela
Lokalita
obec Krajná Bystrá, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1929 postavený v duchu neoklasicizmu s retardovanými barokovými prvkami interiéru a zastrešenia veže s baňou. [1] Pomerne malý jednoloďový kostol so vstavanou mierne vystupujúcou vežou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 116.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 116.
GPS
49.386617, 21.674233
49°23'11.8"N 21°40'27.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk