Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krajná Bystrá - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Lokalita
obec Krajná Bystrá, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V Krajnej Bystrej je vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý nie je v ideálnom stave a je súčasťou dedinského cintorína. 29 hrobov roztrúsených po cintoríne nie je označených krížmi ani inými symbolmi. Mŕtvych vojakov pochovávali na cintoríne už počas vojny. [1]
 

V dvadsiatich štyroch hroboch je pochovaných po dvoch, v štyroch hroboch sú pochovaní po troch a v jednom hrobe sú štyria vojaci. Tento hrob vznikol po exhumačných prácach 22. marca 1922. [2]
 

Na vojnovom cintoríne je pochovaných tridsať rakúsko-uhorských vojakov a tridsaťštyri vojakov cárskej ruskej armády. Identifikovaný bol rakúsko-uhorský vojak Alexander Linter. O vojnové hroby sa v medzivojnovom období staral Ján Hojda. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína nie je veľmi dobrý.
Poznámky
[1 - 3] www.krajnabystra.sk (30.8.2016)
GPS
49.386815, 21.675557
49°23'12.5"N 21°40'32.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk