Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krajná Poľana – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krajná Poľana, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1924 v štýle niekdajších klasicistických stavieb z čias okolo rokov 1800 – 1810. Jednoloďový priestor s rovným oltárnym uzáverom. Predstavaná masívna veža s hlavným vchodom má neveľkú predstavanú predsieň. [1] Veža je krytá nepodarenou cibuľou. Fasády sú hladké. Je to v podstate malá sakrálna stavba.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri spomína malý barokový oltárik z bývalého dreveného kostola z druhej polovice 18. storočia, ktorý má obraz Piety, maľovaný v archaickom ľudovom poňatí a bohaté vyrezávané úponkové ornamenty po bokoch dvojstĺpikovej architektúry. Na nadstavcoch hlavíc a v archivolte sú okrídlené hlavičky anjelov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 116.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 116.
GPS
49.363190, 21.683619
49°21'47.5"N 21°41'01.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk