Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
krákorec
kamenný nosník podopierajúci vystupujúcu časť stavby (ochodza, balkón, arkier) - masívny nosník vysunutý zo steny na podporu balkóna, pavlače, arkiera, celého poschodia alebo inej vyčnievajúcej časti stavby.www.pamiatkynaslovensku.sk