Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krakovany - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Krakovany, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1770 – 1773 na mieste menšieho, z roku 1702 pochádzajúceho kostola. Jednoloďová pozdĺžna stavba s oválne uzavretým presbytériom a do štítového priečelie vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté kupolou, loď má pruské klenby s medzipásmi. Na kupole a klenbových pásoch sú figurálne nástenné maľby čiastočne obnovené (Nanebovzatie Panny Márie, Apoteóza sv. Mikuláša biskupa a Traja králi). Fasády sú členená pilastrami s prvkami barokové klasicizmu. Veža je zakončená baňatou prilbou. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z roku 1773. V strede oltárnej do konkávy komponovanej pilastrovej architektúry je starší reliéf sv. Mikuláša biskupa, po stranách na samotných podstavcoch stoja sochy dvoch svätcov, v štíte sa nachádza holubica so svätožiarou a na volútach sú kľačiaci adorujúci anjeli. Dva bočné mramorové oltáre sú novodobé, postavená pred plytkými pôvodnými oltárnymi nikami s rokokovým orámovaním z roku 1774. V nikách sú novšie maľované výjavy (Ježiš so sv. Terezkou a Najsvätejšia Trojica). Kazateľnica je rokoková z polovice 18. storočia so sochami štyroch evanjelistov na rečništi a ďalších štyroch evanjelistov má na baldachýne. Klasicistická krstiteľnica je mramorová, kalichového tvaru s medeným vrchnákom, na ktorom je súsošie Krstu Krista. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Krakovany - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2021Krakovany - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2021Krakovany - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2021Krakovany - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2021Krakovany - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2021Krakovany - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 118.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 118.
Bibliografia
www.krakovany.sk
GPS
48.610785, 17.755231
48°36'38.8"N 17°45'18.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk