Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Králik (Tornaľa) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Tornaľa, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol zo začiatku 14. storočia, ktorý bol prestavaný v pseudogotickom slohu v druhej polovici 19. storočia. Renovovali ho v roku 1945. Jednoloďová stavba s apsidou, v exteriéri vyznačenou polygonálne. Celý priestor je krytý dreveným kazetovým stropom. Predstavaná veža je zastrešená zvonovitou prilbou. Fasády sú hladké, členené iba na veži lizénami a pilastrami. Strecha je ostrá sedlová. Z pôvodného gotického kostola ostali časti obvodových múrov. [1]
 

Drevená kazateľnica je baroková na murovanom podstavci s datovaním 1755, opravená bola v roku 1932. Drevená protestantská empora z konca 18. storočia je vyhotovená v staršom neskorobarokovom poňatí. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 118.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 118.
GPS
48.407269, 20.316486
48°24'26.2"N 20°18'59.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk