Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Králiky - zvonica
Lokalita
obec Králiky, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná klasicistická zvonica postavená v roku 1838. Opravovaná bola v 20. storočí. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 119.
Bibliografia
www.obeckraliky.skwww.pamiatkynaslovensku.sk