Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľov Brod - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kráľova
Lokalita
obec Kráľov Brod, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1836. Jednoloďová stavba s rovným oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté malou kupolou, dosadajúcou na obiehajúcu rímsu. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi. Fasáda je zakončená širokou podstrešnou rímsou. Na vstupnom priečelí sú pilastre s rímsovou hlavicou. [1]
 

Hlavný oltár sv. Imricha je pseudogotický zo začiatku 20. storočia, z rezbárskej dielne Rétay a Benedek v Budapešti. Na predstavanej menze je pseudogotická oltárna architektúra s obrazom sv. Imricha. Kazateľnica je historizujúca z čias okolo roku 1900, drevená polygonálna, na parapete s reliéfmi štyroch evanjelistov. Krstiteľnica je riešená podobne. Lavice sú z polovice 19. storočia. Organ pochádza z obdobia okolo roku 1900 a má pseudogotickú skriňu. V interiéri je neskoroklasicistický obraz sv. Príbuzenstva z polovice 19. storočia, voľný obraz sv. Jozefa z roku 1898 od J. Hofrichtera, voľný obraz Immaculaty, romatický z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 119.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 119.
Bibliografia
www.kralovbrod.sk
GPS
48.059993, 17.826323
48°03'36.0"N 17°49'34.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk