Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľová (Modra) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Modra, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1875 v historizujúcom slohu, inšpirovanom románskymi prvkami. Ide o halový priestor s polygonálnym uzáverom a emporou. Fasáda je členená lizénami a podstrešnými lichými oblúčkami. Vstavaná veža je krytá vysokým ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1952 (z čias stavebnej úpravy sakrálneho objektu). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Renovovaný bol v roku 1952. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kráľová (Modra) - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 10/1989Kráľová (Modra) - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Kráľová (Modra) - Evanjelický kostol (v popredí Kaplnka sv. Michala archanjela) foto © Jiří Fiedler 10/1989Kráľová (Modra) - Evanjelický kostol foto © Jiří Fiedler 5/1983Kráľová (Modra) - Evanjelický kostol  foto © Jiří Fiedler 10/1989Kráľová (Modra) - Evanjelický kostol (v popredí Kaplnka sv. Michala archanjela) foto © Jiří Fiedler 5/1983
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 329.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 329.
Bibliografia
www.modra.sk
GPS
48.352004, 17.323313
48°21'07.2"N 17°19'23.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk