Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľová nad Váhom – Kalvária
Lokalita
obec Kráľová nad Váhom, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kalvária bola vybudovaná pravdepodobne medzi rokmi 1928 – 1932. [1]
 

Podnetom bola fundácia ustanovená Jánosom Bregendim, ktorý v zachovanom závete (zomrel 23. augusta 1928) určil pre rímskokatolícku cirkev v Kráľovej nad Váhom základinu 1 000 korún, z ktorej sa majú „na večnú spásu jeho duše konať každoročne zádušne omše“a zvyšná čiastka sa má použiť na výstavbu Kalvárie na rímskokatolíckej cintoríne. Podľa spomienok najstarších obyvateľov obce v roku 1932 Kalvária už stála. 14 zastavení Krížovej cesty v podobe bohato členených pilierov má v nadstavcových nikách polychrómované štukové reliéfy rustikálneho charakteru od neznámeho autora. Zastavenia stoja v lipovej aleji a v striedavom rytme lemujú chodník vedúci k umelému návršiu, na ktorom sa na vysokých podstavcoch týčia tri kamenné kríže. Ústredný nesie liatinový korpus Krista, na bočných sú kamenné postavy lotrov. Úroveň spracovania kamenných sôch je remeselná, umelecky zjednodušená a formálne nadväzuje na staršie vzory. V útrobách návršia sa nachádza Kaplnka Božieho hrobu s výrazným štítovým priečelím, ohraničeným po bokoch dvoma schodiskami, ktoré vedú na návršie ku krížom. Nástenná maľba v interiéri kaplnky s témou Zmŕtvychvstania Krista od bratov Františka a Michala Bergendiovcov z roku 1994 poukazuje na súčasný záujem o umelecké oživovanie Kalvárie. [2]

Pamiatková ochrana
Komplexná obnova súboru sa uskutočnila v rokoch 1994 – 1995. Reliéfy reštauroval Antonín Vörös. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý.
Fotogaléria
Kráľová nad Váhom – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Kráľová nad Váhom – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Kráľová nad Váhom – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Kráľová nad Váhom – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022Kráľová nad Váhom – Kalvária foto © Ľuboš Repta 9/2022
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 212.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 212.
GPS
48.164968, 17.841033
48°09'53.9"N 17°50'27.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk