Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľová nad Váhom - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Vágkirályfa
Lokalita
obec Kráľová nad Váhom, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1732. Rozšírili ho v roku 1927. Pôvodne to bol jednoloďový kostol s polygonálne zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou, oratóriom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Na trojloďový sakrálny objekt ho rozšírili dvoma bočnými loďami – prístavbami, ktoré sa do hlavnej lode otvárajú polkruhovými arkádami. Pruská klenba v pôvodnej časti dosadá na vtiahnuté piliere s pilastrami. Priestor v bočných lodiach je zaklenutý krížovými hrebienkovými klenbami. Fasády sú členené pilastrami. [1] Veža je zakončená ihlanom. [1]
 

Hlavný oltár je barokový z polovice 18. storočia, stĺpová architektúra s obrazom sv. Alžbety. Kazateľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia, na štvoruholníkovom rečništi je drevorezba pletenca a ružíc, dekor sa opakuje aj na baldachýne. Krstiteľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia, mramorová s okrúhlou kupou, na ktorej je zuborez. Organ pochádza z roku 1896. Zvon je z roku 1814. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza aj luiséznu monštranciu z konca 18. storočia a barokovú lampu na večné svetlo z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 121.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 121.
GPS
48.165790, 17.842071
48°09'56.8"N 17°50'31.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk