Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľová pri Senci - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kráľová pri Senci, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená koncom 19. storočia. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Fasády sú členené neorománskymi a neogotickými prvkami. [1]
 

Kaplnka Božského Srdca je najstaršou stavbou Krmeša. Postavená bola v roku 1898 za richtárstva Františka Takáča z finančných prostriedkov občanov Krmeša, pretože gróf Ján Pálffy na jej stavbu odmietol poskytnúť akékoľvek financie. [2]
 

Vstavaná veža zastrešená ihlancom dosadajúcim na trojuholníkové štíty má výšku 24 metrov. Stavbu realizoval M. Lešanský zo Senca. V interiéri je jeden drevený oltár so socha Božského Srdca Ježišovho. Drevený je aj chór, na ktorom je umiestnené harmónium. [3]
 

V roku 1913 postavili pri kaplnke kamenný kríž. Významné rody z Krmeša prispeli k zušľachteniu kaplnky maľbami i k jej rekonštrukcii. Sväté omše sa tu konali a konajú v podstate raz za rok, na krmešské hody. Krmešania tu okrem omší už od založenia kaplnky viedli ružencové modlitby. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Kráľová pri Senci - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho foto © Ľuboš Repta 7/2015Kráľová pri Senci - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho foto © Ľuboš Repta 7/2015Kráľová pri Senci - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho foto © Ľuboš Repta 7/2015Kráľová pri Senci - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 121.
[2 - 4] www.kralovaprisenci.sk/obec/pamiatky/ (10.8.2020)
GPS
48.199563, 17.442218
48°11'58.4"N 17°26'32.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk