Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľová pri Senci - kaštieľ
Lokalita
obec Kráľová pri Senci, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Obec Kráľová bola približne od prvej polovice 17. storočia v majetku Pálffyovcov, ktorí stáli za výstavbou miestneho kaštieľa. Sídlo začali budovať pravdepodobne v priebehu 50. alebo 60. rokov 17. storočia. Už na začiatku 18. storočia došlo k ďalším stavebným úpravám objektu, pri ktorých vzniklo zrejme nové južné krídlo. V rokoch 1736 – 1737 bola vytvorená kaplnka, ktorá asi ukončila stavebný vývoj kaštieľa. Kaplnka bol vysvätená v roku 1738. V okolí kaštieľa sa rozprestieral rozľahlý park. V rokoch 1903 – 1904 dal gróf Ján Pálffy v blízkosti kaštieľa vybudovať most cez riečku Čierna voda. Po smrti Jána Pálffyho bol jeho majetok rozdelený medzi Pálffyovcov a Andrássyovcov. Po predaji veľkej časti umeleckých zbierok z kaštieľa v roku 1930 začal objekt postupne chátrať a zanikať. V roku 1942 došlo k zbúraniu poslednej časti hlavného krídla, z ktorého nakoniec zostala iba kaplnka. V roku 1948 sa kaplnka stala Farským kostolom sv. Jána Krstiteľa a dodnes sa využíva na bohoslužobné účely. [1]
 

Zaniknutý kaštieľ bol trojkrídlový s výraznejším hlavným západným krídlom a kratšími bočnými krídlami. Ústredné nádvorie bolo asi na východnej strane uzatvorené oplotením umiestneným medzi závermi bočných krídel. Doklad o existencii a výzore kaštieľa (aj keď značne skreslenom) predstavuje jeho maliarske zachytenie v pravom hornom rohu oltárneho obrazu z polovice 18. storočia v súčasnom farskom kostole. [2]

Poznámky
[1] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 96.
[2] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 97.
Bibliografia
ČERVENKOVÁ, Ivana: Archívny výskum kaštieľa v Kráľovej pri Senci. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 8 - 15.
www.kralovaprisenci.sk
GPS
48.198130, 17.451221
48°11'53.3"N 17°27'04.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk