Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľová pri Senci - most
Lokalita
obec Kráľová pri Senci, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Most v Kráľovej pri Senci patrí medzi jeden z najkrajších historických mostov na Slovensku. Pozoruhodné na ňom sú tri stlačené eliptické oblúky v rozpätí 5 m. Zaujímavá je tiež veľmi jemne a umelecky prevedená balustráda. Stavebným materiálom mosta, ktorý vznikol asi v polovici 18. storočia (alebo v rokoch 1903 - 1904), je tehla a kameň. Piliere má opatrené istým druhom vlnolamu. Jeho mostovka je v miernom stúpaní a klenie sa približne v švormetrovej výške nad riekou Čierna voda. Stavba má dĺžku 39 m a šírku 4,5 m. [1]
 

Most bol pôvodne súčasťou parku, ktorý sa rozprestieral okolo kaštieľa zo začiatku 18. storočia. Spájal ozdobnú francúzsku záhradu plnú kvetov, fontán a sôch s anglickým parkom. Kaštieľ bol počas druhej svetovej vojne zničený. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v asi osem kilometrov juhovýchodným smerom od Senca. Nachádza sa na severnom okraji obce a slúži iba pre chodcov.
Poznámky
[1] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. Praha: NADAS, 1984. s. 84 - 85.
[2] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. s. 85.
Bibliografia
BRÁZDILOVÁ, Magdaléna: Secesný most v Kráľovej pri Senci. In: Pamiatky a múzeá, 2008, č. 4, s. 60 - 62.
www.kralovaprisenci.sk
GPS
48.200445, 17.449878
48°12'01.6"N 17°26'59.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk