Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovce - Chrám Zoslania sv. Ducha
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kráľovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1897 v retardovanom klasicistickom slohu. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Na severnej strane presbytéria je pristavaná sakristia. V lodi sú dve polia pruskej klenby, presbytérium je zaklenuté konchou, na ktorej je nástenná maľba Zoslanie sv. Ducha od maliara Vajciho z obdobia okolo roku 1950. Bočné fasády členia plytké pilastre a polkruhovo zakončené okná. Čelná fasáda má trojhranný štít, nad ktorým sa vypína veža s okosenými hranami a ihlancovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár typu stanového oltára je inšpirovaný východoslovenskými klasicistickými prácami z konca 18. storočia a má ústredný obraz sv. Rodiny z roku 1897. [2]
 

Prvý gréckokatolícky chrám stál na rohu rázcestia, pri ceste, ktorá vedie do Vajkoviec. Vlastníkom pozemku bola rodina Andreja Vargu. Na tom mieste bola ako spomienka na starý chrám postavená malá kaplnka. Starý chrám bol postavený z tehál a valkov. Keďže už nevyhovoval počtu veriacich, v roku 1893 začala výstavba novej cerkvi. Farárom v Kráľovciach bol vtedy Ján Kellö. Chrám bol dokončený v roku 1897. [3]
 

Medzi najvýznamnejších zakladateľov a dobrodincov nového chrámu patrili patrón chrámu gróf Hadik Barkóczy, ktorý obetoval šesťsto štvorcových siah pozemku a 1200 forintov. Na údržbu chrámu venoval štyri jutrá pozemku. Okrem neho to bol aj pán Krásnej Hôrky, gróf Dieneš Andrássy s manželkou, ktorí darovali na budovanie 3500 forintov. Mená oboch darcov sú zvečnené na dvoch mramorových tabuliach na bočných stenách vo vnútri cerkvi. Novopostavený chrám posvätil prešovský biskup Ján Vályi. Chrámovým sviatkom, nazývaným odpust, alebo odpustová slávnosť, je sviatok Zoslania Ducha Svätého. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 2012 – 2014 bola prevedená nová maľba – ikonografická a zakúpila sa nová kalichová súprava i trojramenné svietniky z Grécka. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Cerkev leží pri ceste vedúcej z Kráľoviec do Ploského. [6]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 121.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 121.
[3 - 6] www.kralovce.sk (6.7.2017)
Bibliografia
www.kralovce.sk
GPS
48.805078, 21.329573
48°48'18.3"N 21°19'46.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk