Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovce (Kráľovce-Krnišov) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kráľovce-Krnišov, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1794 staviteľom Lenhardtom z Krupiny. V roku 1911 sakrálny objekt prestavali v neogotickom slohu. Je to sieňová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a vstavanou mierne vysunutou hranolovou vežou. Loď je zaklenutá krížovou rebrovou, uzáver valenou klenbou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu je z roku 1911.
 

V roku 1909 obec zachvátil ničivý požiar, ktorý zničil aj kostol. Zhoreli takmer všetky krytiny, ktoré boli toho času z ražnej slamy tzv. šúbikov. Krytiny rodinných domov boli postupne nahradené za škridlové, eternitové a plechové. Posledná krytina slamená bola za tvrdú vymenená v roku 1964 [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 122.
[2] www.kralovce-krnisov.ocu.sk (27.8.2016)
GPS
48.348804, 18.977618
48°20'55.7"N 18°58'39.4"E



www.pamiatkynaslovensku.sk