Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovičove Kračany
Lokalita
obec Kráľovičove Kračany, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1830. Ide o dvojpodlažnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Hlavná jedenásťosová fasáda má stredný stĺpový portikus s balkónom. Miestnosti majú rovné stropy. [1]
 

Stavebný vývoj je rozčlenený na dve etapy, ktoré sa ďalej delia na fázy. V prvej klasicistickej etape (po roku 1839) rodina Bartalovcov postavila blokový, dvojpodlažný kaštieľ s bočnými rizalitmi na severozápadnej fasáde a rizalitom a portikom v šírke troch stredných osí na juhovýchodnej fasáde. Objekt bol podpivničený, dvojtraktovej dispozície, v šírke krajných rizalitov s priečnymi traktmi, v strede dispozície so vstupnou halou na prvom nadzemnom podlaží a sálou na druhom nadzemnom podlaží. Ako architekt sa uvádza Anton Truman z Viedne. [2]
 

V druhej fáze prvej etapy koncom 19. až začiatkom 20. storočia pristavali k fasáde na prvom nadzemnom podlaží zimnú záhradu. V druhej etape datovanej rámcovo do 20. storočia došlo k zmene využitia a k dispozičným úpravám. V prvej fáze v roku 1956 bol rozšírený suterén, na prvom nadzemnom podlaží boli vybúrané nové vstupy, odstránené priečky a vytvorené nové, na druhom nadzemnom podlaží boli zamurované niektoré vstupné otvory. V druhej fáze okolo roku 1975 sa vymenil krov, zničené drevené konštrukcie okien a dverí, podlahy, v interiéri boli omietky osekané na tehlu, opravovali sa fasády, nanovo bol vymurovaný tympanón. [3]
 

Exteriérové zábery pre dnes už ikonický historický seriál Alžbetin dvor (1986) sa natáčali v parku kaštieľa.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Kráľovičove Kračany - kaštieľ a park (č. ÚZPF 96/1 - 2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2010. Autori: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marián Havlík. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Vedľa kaštieľa je rozsiahly park.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti obce (Lesné Kračany 62). Stojí na okraji obce v anglickom krajinárskom parku. Súčasťou areálu sú hospodárske budovy. [5] Objekt bol využívaný ako domov sociálnych služieb pre dospelých, v súčasnosti je prázdny, bez využitia.
Fotogaléria
Kaštieľ Lesné Kračany foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Lesné Kračany foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 122.
[2 - 5] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 113.
GPS
47.990155, 17.554352
47°59'24.6"N 17°33'15.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk