Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovský Chlmec
Lokalita
obec Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Hrad vznikol veľmi neskoro, aj keď trhové miesto bolo doložené už v roku 1214 (predium Helmech). Ako mesto sa Kráľovský Chlmec uvádza v roku 1461 (oppidum Helmech). [1]
 

Zvyšky hradu sa nachádzajú na svahu kopca, južne od mesta (poloha Kráľovský vŕšok), ku ktorému je bezprostredne pripojený, pričom v teréne nie sú stopy po výraznejšej fortifikácii. Objekt pravdepodobne predstavuje šľachtické sídlo kaštieľovitého typu. V teréne sa zachovali zvyšky obytnej stavby s obdĺžnikovým pôdorysom a hrúbkou muriva 180 cm zo severovýchodnej strany a 160 cm z juhovýchodnej strany delenej priečkou hrubou 1 m, z ktorej sa zachoval 9 m dlhý úsek. Objekt bol dvojpodlažný, pričom na prvom poschodí sú v severovýchodnej stene zachované dve okienka s polkruhovým klenutím. V juhovýchodnej stene sa zachovali zvyšky valenej klenby z lomového kameňa, ktoré boli zapustené zrejme až dodatočne. Nárožia stavby sú vybudované z veľkých tesaných tufitových kvádrov s rozmermi 35 - 40 x 60 - 70 x 40 cm. Podľa stavu zachovaných častí hradu je možné predpokladať, že vznikol len na začiatku 16. storočia. Podľa záznamu v župnej monografii ho vlastnil Peter z Perína, vtedajší majiteľ Trebišovského hradu. Hrad (resp. opevnený kaštieľ) bol na rozkaz kráľa zbúraný v roku 1548. [2]
 

V inventári mesta z prvej polovice 17. storočia sa spomína panský majer (udvarház) s obytnou poschodovou kúriou vybavenou kachľovými pecami so zelenou glazúrou, s domami pre služobníctvo, sýpkou, vínnou pivnicou a kaplnkou. [3]
 

Hrad je ľudovo známy ako Csonkavár (maď. doslova "Hrad trosiek / Troskohrad").

Pamiatková ochrana
Konzervovanie.
 

Kráľovský Chlmec - hrad (č. ÚZPF 25/1) - architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [4]
 

Kráľovský Chlmec - hrad, Podhradská 13 (č. ÚZPF 25/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2023. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [5]

Súčasný stav a využitie
Konzervovaná ruina. Nakoľko je hrad už celé storočia v stave ruiny, zachovali sa z neho iba malé zvyšky múrov a pivničné priestory.
Fotogaléria
Hrad Kráľovský Chlmec zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec (v pozadí veža Kalvínskeho kostola) foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec (v pozadí veža Kalvínskeho kostola) foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec  foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec (v okne Kostol sv. Ducha) foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016Hrad Kráľovský Chlmec foto © Viliam Mazanec 7/2016
Poznámky
[1] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. s. 143.
[2 - 3] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 143.
[4] www.pamiatky.sk (13.4.2022)
[5] www.pamiatky.sk (27.4.2024)
GPS
48.424032, 21.974774
48°25'26.5"N 21°58'29.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk