Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovský Chlmec - Budova múzea
Lokalita
obec Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Jednopodlažná budova z roku 1895. Nechal ju postaviť gróf Jozef Mailáth v eklektickom slohu. [1] Objekt má pôdorys v tvare písmena U. Fasády sú členené pásovou rustikou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 10719/1. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. Slúži ako múzeum.
Prístup
Stojí v centre mesta. Ulica Jozefa Mailátha 4.
Fotogaléria
Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - pamätná tabuľa na budove múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Budova múzea foto © Viliam Mazanec 5/2023
Poznámky
[1] www.kcmap.sk/regionalna-muzealna-expozicia-jozefa-mailatha (1.6.2023)
[2] www.pamiatky.sk (1.6.2023)
GPS
48.42150, 21.97852www.pamiatkynaslovensku.sk