Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga
Lokalita
obec Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Eklektická stavba postavená v roku 1850. Na bohoslužobné účely bola využívaná do roku 1968. Neskôr slúžila ako sklad nábytku. V medzivojnovom období mala židovská populácia v meste silné zastúpenie. [1]
 

V interiéri je zachovaná orientalizujúca výmaľba, priestoru dominuje Aron hakodeš. Priečelie synagógy bolo členené lizénami a kordónovou rímsou. Ukončené je dekoratívnou stupňovitou atikou s trojuholníkovým štítom. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína synagógu ako romantickú sieňovú stavbu zo začiatku 20. storočia. V exteriéri so štítovou fasádou a lizénovým členením. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
V súčasnosti synagóga chátra.
Prístup
Stojí v strednej časti mesta.
Fotogaléria
Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kostoly Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023Kráľovský Chlmec - Ortodoxná synagóga foto © Viliam Mazanec 5/2023
Poznámky
[1 - 2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kráľovský_Chlmec (7.4.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 123.
GPS
48.425136, 21.976486
48°25'30.5"N 21°58'35.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk