Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krásna Hôrka
Lokalita
obec Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Hrad postavili Máriássyovci okolo roku 1320. Poslednými majiteľmi hradu bola rodina Andrássyovcov. Úpravami za Štefana Andrássyho III. sa skončili prestavby väčšieho rozsahu. Po roku 1820 vdova po Štefanovi Mária Festetichová dala urobiť najnutnejšie opravy po veľkom požiari v roku 1818. V opravách hradu pokračoval dedič Juraj Andrássy. Rozhodol, aby sa starý hrad stal symbolom slávy jeho rodu. Juraj i ďalší dedič Dionýz sústredili na hrade svoje historické zbierky. Konečné úpravy realizoval Dionýz Andrássy od roku 1872 do roku 1908. Vybudoval na ňom rodinné múzeum, ktoré bolo sprístupnené verejnosti v roku 1910. Dal upraviť hradnú kaplnku a vybudovať v prízemnej časti stredného hradu rodinnú kryptu. Po roku 1945 pripadol hrad štátu.
 


Súvisiace články
Hospodárske noviny 1
Hospodárske noviny 2

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 50. rokoch 20. storočia začala pomalá komplexná rekonštrukcia hradu, ktorá bola ukončená v roku 1983.
 

Krásnohorské Podhradie - hrad Krásna Hôrka – hrad (č. ÚZPF 518/1-18) – čiastkový architektonicko-historický výskum korún murív a pozostatkov krovových konštrukcií - rok 2013. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Michal Šimkovic. [1]
 

Krásnohorské Podhradie - hrad Krásna Hôrka – hrad, kasárne (č. ÚZPF 518/15) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [2]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka (č. ÚZPF 518/5, 518/8, 518/12) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [3]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, bašta 1. predhradia severovýchodná (č. ÚZPF 518/9) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [4]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, Rákócziho trakt a JV bašta (č. ÚZPF 518/10, 11) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [5]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, brána východná (č. ÚZPF 518/3) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [6]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, chodba arkádová (č. ÚZPF 518/6) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [7]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, múr hradbový, terasa delová (č. ÚZPF 518/7, 13) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [8]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, palác hradný I. (č. ÚZPF 518/2) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [9]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, parkan, múr parkanový (č. ÚZPF 518/17, 18) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [10]
 

Krásnohorské Podhradie – hrad Krásna Hôrka, veža obytná (č. ÚZPF 518/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [11]

Súčasný stav a využitie
10.3.2012 Slovensko zažilo kultúrnu katastrofu. Jeden z najzachovalejších a najkrajších hradov na Slovensku, Krásna Hôrka, vyhorel! Požiar zničil všetky strechy stavby. V najstaršej časti - gotickom hrade - oheň zlikvidoval aj vzácnu expozíciu. Stredoveká pevnosť doplatila na hru detí s ohňom! Slabá údržba historických objektov, veľa zaniknutých pamiatok, zlý systém financovania pamiatok - to je situácia na Slovensku. Máme málo reprezentatívnych pamiatok a pri tejto katastrofe sme prišli o skvost medzi nimi.
 

Na hrade bola expozícia múzea, zameraná na dejiny hradu a na osudy rodiny Andrássyovcov.
 

PREBIEHA REKONŠTRUKCIA HRADU!

Prístup
Autobusom z mesta Rožňava do Krásnohorského Podhradia. Cez obec vedie asfaltová cesta až pod hrad, kde je parkovisko pre autá. Ďalej pokračuje užšia kamenná hradná cesta k bráne hradu. Výstup 30 - 40 minút.
Fotogaléria
Hrad Krásna Hôrka - kresba Viktora Miškovského (1880) Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - juhovýchodná strana so vstupnou bránou foto © Viliam Mazanec 4/2010Krásna Hôrka - výhľad pred bránou hradu foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Krásna Hôrka - vstup do hradu foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - druhá brána foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - druhá brána foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - hlavný vchod z vnútornej strany foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - kuchyňa foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - zariadenie bývalej jedálne, 18. a 19. storočie foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - mučiareň foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - mučiareň foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - 2. poschodie paláca najstaršej časti hradu foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - 2. poschodie paláca najstaršej časti hradu foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - polychrómovaná baroková skriňa zo začiatku 18. storočia foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - model mauzólea v Krásnohorskom Podhradí foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - arkádová chodba  foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - kaplnka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka - druhá brána foto © Viliam Mazanec 4/2010Krásna Hôrka - vstup do hradu foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka foto © Viliam Mazanec 4/2010Hrad Krásna Hôrka rytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Hrad Krásna Hôrka začiatok 19. storočiaHrad Krásna Hôrka dobové vyobrazenie
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[3 - 5] www.pamiatky.sk (10.5.2023)
[6 - 11] www.pamiatky.sk (10.5.2023)
Bibliografia
GUNTHEROVA, Alžbeta: Štátny hrad Krásna Hôrka a okolie. Bratislava: ŠTN, 1954. 32 s.
GYÖRGY, Tibor: Krásna Hôrka a Betliar. Šamorín: Méry Ratio, 2003. 75 s. ISBN 80-88837-63-4
GYÖRGY, Tibor – KUSÁK, Dalibor: Krásna Hôrka a Betliar. Martin: Osveta, 1985. 131 s.
KRIŽANOVÁ, Eva: Hrad Krásna Hôrka a kaštieľ v Betliari. In: Pamiatky - príroda, 1970, č. 6, s. 6 - 7.
LÖRINČÍKOVÁ, Silvia: Hrad Krásna Hôrka – pohľady do minulosti a perspektívy. In: Múzeum, LX, 2014, č. 1. s. 14 – 16.
MENCLOVÁ, Dobroslava: Krásna Hôrka. Bratislava: SVKL, 1955.
NOVÁK, Jozef: Krásna Hôrka (K otázke totožnosti Žofie Serédyovej). In: Pamiatky a múzeá, ročník IX, 1960, č. 1, s. 47 - 48.
PODUŠELOVÁ, Gabriela: Ohodnotenie zbierkových predmetov poškodených požiarom na hrade Krásna Hôrka. In: Múzeum, LIX, 2013, č. 1, s. 15 – 16.
www.hradkrasnahorka.sk
www.krasnohorskepodhradie.sk
GPS
48.658599, 20.600384
48°39'31.0"N 20°36'01.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk